Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie školy v Prostřední Svinci

 

 

HISTORIE ŠKOLY V PROSTŘEDNÍ SVINCI

 

Již v únoru 1889 byla obecním zastupitelstvem v Prostřední Svinci podána c.k. okresní školní radě v Českém Krumlově žádost o povolení zřízení samostatné školy v této obci pro osady Dolní, Horní a Prostřední Svince.

Dosud chodily děti z Horní a Prostřední Svince do školy do Velešína a z Dolní Svince do Kamenného Újezdu.

Proti zřízení školy se však vyslovil městys Velešín a posléze i obec Krasejovka. 

Po vleklých jednáních se přesto nakonec věc podařila a 28. října 1896 byla v obci Prostřední Svince zřízena jednotřídní škola.

Zasloužil se o to také c.k. školní inspektor profesor František Smolík, který se celé věci jako referent horlivě ujal.

Ihned byla zřízena místní školní rada.

Nová školní budova byla kolaudována o rok později, dne 5. října 1897.

Posledního říjnového dne byla budova vysvěcena a 2. listopadu 1897 zde začalo vyučování.

Tehdy školu navštěvovalo 68 žáků.

Prvním učitelem a správcem školy se stal Jan Carda z Chmelné.

Ve školním roce 1900/1901 navštěvovalo školu již 76 žáků.

Příznivcem školy byla od jejího založení až do druhé světové války Českokrumlovská záložna v Českém Krumlově, která jí každoročně věnovala určitý obnos na zakoupení školních pomůcek.

Kromě toho ji každoročně sponzorovaly i jiné instituce, jako například místní ochotníci, českobudějovická záložna či spolek cyklistů "Vpřed" z Prostřední Svince.

V období vážné Cardovy nemoci v letech 1906 - 1908 jej ve škole zastupoval Augustin Skočdopole z Velešína, v letech 1909 - 1910 pak Augustin Balák.

Jan Carda zemřel 15. října 1910.

Novým správcem školy se pak stal již zminěný Augustin Skočdopole.

Ve 20. letech 20. století navštěvovalo školu kolem 35 dětí.

Po onemocnění učitele Skočdopole byla od 28. srpna 1923 pověřena správou školy Vlasta Pipeková, která však po roce ze školy odešla.

Novým správcem školy se stal od 1. prosince 1924 Václav Sýkora. (Od tohoto roku také psal obecní kroniku Prostřední Svince.)

S jeho příchodem se začaly konat za Horní Svincí pravidelně každoroční oslavy svátku Mistra Jana Husa.

Václav Sýkora působil ve škole do září 1937, kdy jej pro nemoc zastoupil Václav Kodet.

I ten však odešel v květnu 1938 na zdravotní dovolenou a pak přesídlil do Rozpoutí.

Výpomocnou učitelkou se pak stala Marie Dupalová.

V té době navštěvovalo školu už jen kolem 20 dětí, a to z již zmíněných osad také ze samoty Wagner, patřící pod obec Prostřední Svince a ze samoty Čekanov (strážního domku), spadajícího pod obec Dolní Třebonín.

Nakonec se však Václav Kodet vrátil a počínaje školním rokem 1938/39 se opět stal správcem školy.

V době mobilizace byl i on povolán, a tak zde bylo od 1. října 1938 až do jeho návratu pouze suplováno.

Václav Kodet pak zastával funkci správce školy až do roku 1949.

V únoru 1945 bylo nařízeno vklidit školu a připravit ji pro evakuované osoby všech národností i pro ustupující německé vojsko.

Lavice byly převezeny do hostince J. Jílka v Holkově, kam si děti nejprve docházely pouze pro úkoly a kde se v dubnu také pravidelně vyučovalo. 

Koncem dubna byla škola obsazena německým vojskem a v druhém květnovém týdnu pak vojskem americkým.

Američané zůstali ve škole tři měsíce a během pobytu poškodili školní vybavení (lavice, stůl, tabuli i některé pomůcky) i okolí školy.

Náhradou za to věnovali škole při odchodu jezdeckého koně, za něhož škola obdržela volným prodejem 5 000 korun československých.

Počátkem školního roku 1949/50 se ředitelkou školy stala Božena Stejskalová, která však záhy odešla do Chvalšin.

Na její místo 20. října 1949 nastoupila Cecilie Bláhová ani ta však nesetrvala ve škole dlouho a v roce 1950 se stal ředitelem František Čuchna, kterého v roce 1958 vystřídala Naďa Malá, poslední ředitelka školy.

V letech 1958 - 1960 byla do třída zavedena elektřina.

Poslední školní rok 1959/60 navštěvovalo školu 13 dětí, přesto byla v roce 1960 zrušena.

 

 

 

 

Z knihy: TŘEBONÍNSKO historie a současnost

 

 

 

 

 vzpominka-na-skolu.jpg

 

 

pernik-vaclav-1927.jpg

 

 

 

https://budejovice.rozhlas.cz/do-skoly-jsme-chodili-tak-jak-tehdy-bylo-moderni-cili-v-drevakach-7203241

 

p1330240.jpg