Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Čtenáři mohou vracet knihy i mimo výpůjční dobu knihovny....

p1240384.jpg

 

 

 

 

Březen měsíc čtenářů

 

p1390571.jpg

 

 

 

Týden knihoven:

 

 

On-line katalog: http://db.knih-ck.cz/clavius/svince/

 

 

 

 

 Nové služby knihoven

Zavádění nových služeb a výhod pro uživatele (registrované i neregistrované), nové a netradiční typy akcí, setkání se čtenáři, kteří do knihoven (zatím) nechodí. Nabízíme inspiraci:

1.     Půjčujte elektronické čtečky knih, popř. tablety.

2.     Půjčujte elektronické knihy v knihovně.

3.     Půjčujte deskové hry v knihovně, soutěžte v deskových hrách.

4.     Vytvářejte a půjčujte tematické kufříky.

5.     Nabídněte svým uživatelům 3D tiskárnu.

6.     Upravte své webové stránky pro mobilní zařízení.

7.     Propagujte a zapojte se do služby Ptejte se knihovny!

8.     Nabídněte čtenářům bibliobox nebo biblioschránku pro vracení 24 hodin denně.

9.     Překvapte své uživatele rodinnou průkazkou.

10.   Zaveďte půjčování dioptrických brýlí, deštníků, hraček apod.

11.   Aktualizujte své webové stránky, představte se na nových sociálních sítích.

12.   Nabídněte balení a opravy učebnic žákům.

13.   Překvapte své čtenáře tzv. Sousedskou knihovnou na veřejném frekventovaném místě.

14.   Otevřete kavárnu v knihovně, třeba jen dočasně.

15.   Nabídněte badatelům tichou studovnu.

16.   Prezentujte se tzv. virtuální prohlídkou knihovny.

17.   Nabídněte zájemcům automat na špunty do uší.

18.   Zaveďte pro všechny návštěvníky WIFI zdarma.

19.   Nabídněte donášku knih imobilním občanům a seniorům.

20.   Už máte přebalovací pult pro mimina?

21.   Požádejte děti, aby do knihovny přivedli své tatínky.

22.   Udělejte něco, co vašim čtenářům udělá radost! (Třeba i těm méně pořádným)

A pochopitelně jakákoliv nová služba vaší knihovny potěší vaše uživatele a nás, pokud se s ní pochlubíte!

 

Virtuální kolega:

Zvládněte s počítačem to,
co opravdu potřebujete

www.virtualnikolega.cz/

 

 Příležitost, jak se vzdělávat na počítačích zdarma

http://www.virtualnikolega.cz je výukový web zaměřený na praktické počítačové dovednosti. Od začátku března dochází k jeho postupnému zpřístupňování pro zaměstnance a návštěvníky knihoven a to zcela zdarma. Kurzy jsou určené pro začátečníky a mírně pokročilé, nicméně i ti, kteří používají počítač zcela běžně, se s Virtuálním kolegou mohou naučit ledacos nového. Základem výuky jsou názorné videoukázky komentované zkušenými lektory, které jsou srozumitelné i úplným začátečníkům. Takže nemusí čekat na pomoc někoho jiného, zvládnou to zcela sami. Pro pokročilejší je určená řada tipů a triků, které mohou významně usnadnit práci na počítači. Součástí jednotlivých lekcí jsou cvičení nebo interaktivní kvízy, na kterých si uživatel ověří, co se naučil. Virtuálního kolegu lze studovat systematicky kurz po kurzu, výklad je koncipován tak, aby na sebe navazoval a postupovalo se od nejlehčí látky po tu nejsložitější. V případě, že student potřebuje nalézt rychle konkrétní odpověď na daný problém, může využít vyhledávání podle klíčových slov.

Každý návštěvník se může v knihovně naučit nejen jak napsat dopis ve Wordu, odeslat ho emailem, vyhledávat informace na internetu, telefonovat pomocí služby Skype, založit si účet na facebooku, ale i jak upravit fotku nebo obrázek pomocí grafických programů zdarma, jak si založit webové stránky, nebo prezentovat svoji firmu. Pokud ho zaujme nějaká lekce a chtěl by ji studovat i doma, stačí, když na úvodní stránce zadá svoji emailovou adresu a my mu odešleme voucher v hodnotě 1500 Kč.

 

 

ON-LINE katalog knihovny:

db.knih-ck.cz/clavius/svince/

 

 

 25. MEZINÁRODNÍ KNIŽNÍ VELETRH A LITERÁRNÍ FESTIVAL SVĚT KNIHY PRAHA

Datum: 16. - 19. KVĚTNA 2019

Místo konání: Výstaviště Praha - Holešovice

www.svetknihy.cz/cz/menu/

 www.svetknihy.cz.

 

 

 

Zveřejňování fotografií z akcí v knihovnách

Dle § 84 obč. zák. lze zachytit podobu člověka, ze které lze určit jeho totožnost, jen s jeho souhlasem.  Dle § 89 obč. zák. jsou povoleny určité výjimky, které je  však třeba vykládat ve spojení s celou úpravou o podobiznách a soukromí v §§ 84 - 90 obč. zák.  V § 89 je mimo jiné řečeno, že "Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství".

Výchozí situace v knihovnách ČR:

 1. Knihovna je instituce hospodařící s veřejnými prostředky, pořádá veřejné akce, které hradí z veřejných prostředků  v souladu se  zákonnými podmínkami a účelem veřejných služeb.
 2. Knihovna  informuje - zpravuje  veřejnost  o své  činnost, akcích..  na svých webových stránkách, propagačních materiálech, a v seriózních mediích, a to včetně fotodokumentace.
 3. Nejedná se o akce soukromé, bulvární, tajné.,  
 4. Předpokládám, že se může jednat o tři základní typy veřejných akcí:
  1. Akce bez omezení počtu osob, kde jsou náhodní návštěvníci v pohybu např. vánoční trhy, rozsvícení stromu, akce na nádvořích, dny otevřených dveří, noc v knihovně, dětský den ..   
  2. Akce s pevným programem, osoby jsou jmenovitě přihlášené: např. školení, semináře, přednášky, kurzy .
  3. Akce ostatní,  tak trochu kombinace A + B:  vernisáže, výstavy, koncerty, společenský večer, návštěvy VIP hostů ..

Právní posouzení:  
Pořizování a zveřejňování fotografií "pro potřeby:"  knihovny, pokud bude podoba člověka zachycena tak, že je možné určit jejich totožnost,  musí za každých okolností a bez ohledu na (ne)souhlas člověka splňovat základní pravidla:

 1. Fotografie nesmí narušovat důstojnost člověka, jeho soukromí, čest, zesměšňovat, urážet, nesmí být ale ani dvojsmyslná, neestetická, ironická,  nevhodné momentky, neupravený oděv, grimasy, nesmí porušovat jiné chráněné zájmy člověka.   Je třeba si uvědomit, že každý člověk (a rodič) toto může vnímat subjektivně jinak.
 2. Vnímání obsahu fotografie - podobizny člověka ze strany zástupců knihovny může být v rozporu s vnímáním samotného člověka zachyceného na fotografii.

Knihovna  proto smí podobizny zveřejňovat jen přiměřeným způsobem s ohledem na celkový kontext fotografie, způsob zachycení člověka, účelu zveřejnění a konečně i při 
vědomí si  důležitosti veřejného statutu a poslání knihovny.  K souhlasu člověka dále..    

Pořizování a zveřejňování fotografií "pro potřeby" knihovny  nelze automaticky podřídit pod zákonnou licenci (§ 89), ale pokud by se jednalo o akce typu (A) a (C) a pokud by byla dodržována základní pravidla sub 5 a),b) , potom  by se dle mého názoru mohlo jednat o užití   pro tiskové, nebo obdobné zpravodajství" a bylo by  možné fotografie pořizovat a zveřejňovat bez souhlasu člověka.

Naopak  u akcí typu (B) je souhlas přítomných osob potřebný vždy a předem.  Souhlas s pořizováním a užitím fotografií lze zapracovat do přihlášky na danou akci, kterou účastníci vyplňují a podepisují.

Možný vzor souhlasu na přihlášce na akci nebo jen na samostatném prohlášení.  
Účastník uděluje knihovně ....... souhlas s bezúplatným pořizováním zvukového a obrazového záznamu v průběhu akce, souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách, nástěnkách v objektech knihovny, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace činnosti knihovny.

Možný vzor textu na pozvánce na akci (lze i zestručnit):   
Osoba účastnící se akce ...bere na vědomí a svou účastní výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel bezplatně pořizoval zvukový a obrazový záznam akce, včetně podobizen účastníků a souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách, nástěnkách v objektech knihovny, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace činnosti knihovny.  Dále účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel stejným způsobem a rozsahu zveřejnil výsledky požádané soutěže s uvedením pořadí účastníků, včetně jejich  jména a případně věku.

Závěrem:
Jistě nemusím zdůrazňovat, že je třeba postupovat nejen podle zákona, ale do jisté míry  užívat i "zdravý rozum" .
Vždy se může vyskytnout člověk, který individuálně vyjádří nesouhlas s pořízením své  podobizny na jakékoli akci, ale kvůli tomu nebude vyloučen např. ze školení nebo VIP akce. .
Výše uvedené stanovisko je doporučující, ale  dle mého  názoru není v rozporu se zákonem či dobrými mravy.

JUDr. Jindra Pavlová
9.4.2014

 

Online kurz

Naučte se číst o více než 100% rychleji prostřednictvím interaktivních cvičení a špetky srozumitelně vysvětlené teorie.

V naší knihovně zdarma:

www.rozectise.cz/

 

V knihovně:

 

p1230940.jpg

 

 

p1230935.jpg

 

 

 

 

 

 

   

 

 

p1230939.jpg

 

 

BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ

 

 brezen-mesic-ctenaru.jpg

 

ČAS PRO KNIHOVNY JE TEĎ

http://www.slideshare.net/KISK/as-pro-knihovny-je-te

 

 

 

 Literatura ke stažení:

http://www.ucl.cas.cz/cs/publikace/literatura-ke-staeni

 

Předání zvonu:

Starosta Obce Dolní Třebonín předal 8.12.2011 hasičům a všem obyvatelům osad Prostřední, Horní a Dolní Svince zvon pro zvoničku na návsi v Horní Svinci.

 

zvon.jpg

 http://www.dolnitrebonin.cz/282/cz/5-zasedani-zastupitelu-obce-dolni-trebonin-8-12-2011/

 

 

 

 Březen - měsíc čtenářů

 

BMCOrganizátor / vyhlašovatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP)

Navazujeme: na Březen - měsíc knihy (akce druhé poloviny 20. století) a Březen - měsíc internetu (akce posledních let) - vždy s významnou účastí knihoven

Cílová skupina: v centru našeho zájmu je čtenář a čtení, tedy ne kniha (předmět) ani knihovna (instituce), ale každý čtenář (knihy, časopisu, e-zdrojů; aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce.

Cíl:

 • zjistit situaci s reálným ne/čtenářstvím v ČR
 • zjistit, proč k nám čtenáři nechodí a změnit naše prostředí, fondy, služby, sebe!
 • připomenout opět po roce s Knihou mého srdce všem četbu a čtenářství
 • propojit čtenáře, organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dát o sobě vědět: ano, čteme a je nás stále hodně!
 • najít partnery se vztahem a ochotou podpořit obdobnou kampaň na podporu čtení letos i v dalších letech

 

 

 

Obrazek

 

Obrazek

 

 

Ruční výroba knihy:

 http://www.youtube.com/watch?v=RCBrPnZKJMg

 

 

 Jak se dělá kniha:

http://www.fragment.cz/stahuj/jak-se-dela-kniha/