Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie písma a psaní

20. 3. 2010

 

Z HISTORIE PÍSMA A PSANÍ

Písmo je pamětí lidstva.

Prostředky, jak  zaznamenávat a předávat zprávy pomocí kreseb, znaků a obrazů, existují již desítky tisíc let.

Na jejímž začátku je snaha člověka zaznamenat myšlenky jeskynní malbou a zapamatovat si je pomocí jednoduchého znamení, například zářezů na holi nebo uzlíků a šipek.

Písmo jako takové vzniklo až v době, kdy lidé vytvořili první ucelený soubor znaků a symbolů, kterými si mohli navzájem předávat jasné a konkrétní informace.

Počátky vzniku písma je třeba hledat v oblastech sídel vyspělých kultur.

Každá kultura dospěla k různému stupni vývoje písma.

Písmo je právem považováno za největší a nejdůležitější vynález v dějinách lidstva.

PIKTOGRAMY

jednoduché obrázky předmětů nebo živočichů, jakýsi předstupeň písma, pocházejí už z mladšího paleolitu, z doby 15 - 10 tisíc let př.n.l. Jde o takzvané výjevové obrazy, které se zachovaly v několika jeskyních.

KLÍNOVÉ PÍSMO

obrazce mající tvar klínů a čar se vyvinulo z piktogramů. Vzniklo asi před 5 000 lety v Mezopotámii (nyní část Iráku).

Vyvinulo se z obrázkového písma, avšak později se se z něj stalo písmo slabičné, neboť znaky už označovaly jen slabiky.

V Mezopotámii neznali papír, psali na vlhké hliněné destičky, klínovým rydlem (odtud název klínopis).

 HIEROGLYFY

nahradily časem klínové písmo, obdivuhodně stylizované kresby.

ZJEDNODUŠENÉ PÍSEMNÉ SOUSTAVY,

 z nichž se časem vyvinuli dnešní písemné soustavy - mimo jiné i latinka. 

LATINKA

má 26 písmen. Většina evropských jazyků píše latinkou. Používají ji také některé jazyky na Dálném východě, např. vietnamština a indonéština.

- je jen jedno z dnes používaných písem.

Mnoho jiných jazyků používá v písmu jiné znaky k zaznamenávání jednotlivích hlásek a slova mohou být psána a čtena také zcela odlišně.

Např. Japonci čtou stránku buď po řádcích z prava doleva, nebo po sloupcích shora dolů.

 

http://ld.johanesville.net/historie/03-historie-pisma

 

 PÍSMO

Když lidé začali psát, nepoužívali abecedu, ale kreslili obrázky, které znázorňovaly popisované objekty.

Takové písmo se nazývá obrázkové.

Abeceda však neobsahuje obrázky, je to soubor písmen nebo znaků, které označují hlásky.

Každá hláska je většinou pouze součástí slova.

Jejich spojováním vzniká celé slovo.

Lidský hlas může v řeči vytvořit na 35 různých hlásek, takže písmo potřebuje nejvýše 35 znaků k zaznamenání jakéhokoli slova.

Většině jazyků však k tomu stačí menší množství.

Féničané, kteří žili před více než 3 000 lety na středním východě (dnes Sýrie), vyvinuli první moderní písmo.

Staří Řekové fénické písmo převzali a upravili.

Římané je později zdokonalili.

Moderní latinské písmo (latinka) je nyní rozšířené po celém světě.