Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pověsti starých měst

11. 1. 2012

 

Název knihy: Pověsti starých měst (pověsti, zkazky a povídky z Moravy a Slezska)

Autor: Helena Lisická

Ilustroval: Jan Černý

Vydal: Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, v Praze roku 1981

 

Olomoucká spisovatelka napsala knížku pověstí, pohádek, zkazek a povídek ze života starých moravských a slezských měst.

Lisická prochází celou Moravou od Znojemska po Ostravsko a zastavuje se nejen u měst historicky zajímavých a městských památkových rezervací, jako jsou Olomouc, Mikulov nebo Moravský Krumlov, ale i u městeček, která kdysi zaujímala přední místa ve správě země.

Ze starých pověsťových sbírek, vlastivědných časopisů a příležitostných tisků, ale zejména z původních městských pramenů, zápisů, záznamů i ústních podání autorka vybírá a literárně zpracovává motivy, v nichž se zrcadlí nejzajímavější události ze života jednotlivých měst.

Vypráví se v nich o založení města a udělení různých privilegií, jako jsou pravidelné trhy nebo výroční jarmarky, o vzniku městských erbů a znaků, památných budov, jako jsou radnice, kostely, brány, věže a hradby, o sporech hradních pánů s vrchností nebo králem, o válkách a morech.

Odráží se v nich způsob života bohatých měšťanů, drobných řemeslníků i prostého městského lidu od raného středověku až po napoleonské války; vstahy mezi jednotlivými vrstvami a vstahy města k vrchnosti, ať už světské, nebo církevní, zvyky, obyčeje, dobové představy, předsudky a pověry.

 Některá vyprávění mají ráz historické povídky, jejímž základem je známá událost (Král Matěj a král Dobře, Suchý čert a Jan Sokol, Hospoda u krále Vladislava), jiné mají v základuhumornou místní anekdotu (Pantáta a lipenští páni radní, Ztracený jarmark, Hrobník a Mařenka, Zmrzlý neboštík, Dřevěný rekrut, Pan Dubravius a radní, Štramberáci a Prajzi).

Vedle nich vzbuzuje příjemné mrazení řada strašidelných historek (Michal a šibenci, Sedlák Gráca, Řezník Domin a vrchní, Rychtář čarodějem, Kupcová můrou, jakých poskytují pověsťové látky nepřeberné množství.

Žánrová paleta je doplněna pohádkami a zkazkami, jako jsou Rybář Ondřej a hastrman, Máselnicová studánka nebo Zlatý chlum, a drobnými příběhy ze života. K nejlepším z nich patří Krásná Markéta a Džbán vody.

Vlastní Příběhy jsou doprovázeny zajímavým a obsažným Čtením o městech a slovníkovými hesly o jejich historii. Navíc ilustrátor Jan Černý připojil k dodatkům znaky a erby příslušných měst.