Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lesk a sláva českého rybářství

10. 5. 2010

 

LESK A SLÁVA ČESKÉHO RYBÁŘSTVÍ

Autor: ing. Jiří Andreska, Csc

Kresby: Jiří Petráček

Fotografie: autor a archiv autora

Vydala: NUGA, nakladatelství a vydavatelství se sídlem v Pacově jako svou 17. publikaci

Vydavatel: JUDr. Blanka Havlíčková

První vydání 1997

Kniha je o rybářství v Čechách a na Moravě od střední doby kamenné až po současnost.

Kniha má 166 stran a 25 kapitol, např. Tajemství miklrolitů, Rybářství na Velké Moravě, Na českých řekách, Cechovní rybáři, Rustikální rybáři, Živnostenští rybáři, České říční perly, České rybářství v dobové literatuře, Zlatý věk rybníkářství, České šlechtické rody a rybníkářství, Nejznámější rybniční oblasti, Jakub Krčín, Potíže a katastrofy, Úspěšní rybáři, Když zanikly rybníky, Rybářský sport a Státní rybářství ve 20. století.

Už před 8000 lety, ve střední době kamenné, poskytoval losos potravu lidem. Tito lidé byli našimi prvními rybáři. Výzkumem se dokázalo, že i při dolních tocích menších jihočeských řek, jako Blanice, Zlatý potok a Malše se nacházejí drobné pazourkové nástroje kopinatého tvaru - mikrolity. 

Postupně vzniklo mnoho osad a obcí na březích našich řek, v místech kde byla úrodná půda pro rolnictví. Rybářství bylo vždy až na druhém místě. Ve starých listinách se mluví vždy jen o chudých rybářích a jejich povinnostech.

Zlatý věk rybníkářství - 15. - 16. století. Z této doby pochází většina rybníků v naší zemi. Tehdy se rybníky nestavěly jen v horách a na propustných písčitých půdách.

Nejslavnější stavitelé rybníků:

Štěpánek Netolický rožmberský rybnikář na panství Třeboň v 1. pol. 16. stol. Postavil rybníky Opatovický, Horusický a Zlatou stoku.

Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan (1535 - 1604) rožmberský rybnikář a regent všech rožmberských panství. Postavil a zvětšil mnoho rybníků. V roce 1571 začal se stavbou rxbníka Svět. V roce 1584 si splnil svůj životní sen. Zahájil stavbu mohutného rybníka Rožmberk. Chtěl jím zvěčnit památku rodu Rožmberků, kterému hrozilo vymření. Po jeho dokončení opustil Krčín rožmberské služby a odstěhoval se na svůj statek  - tvrz Křepenice u Sedlčan. Zemřel roku 1604 a je pohřben v blízkých Obděnicích.

Rybník Rožmberk byl poslední rybník této slavné éry. 

Během 18. století začínají rybníky mizet. Zpočátku to byly jen jednotlivé rybníky, které dali jejich majitelé přeměnit na louky a pole. Ke konci 18. stol. se však rušení rybníků značně rozšířilo. 

Roku 1786 bylo v Čechách 20 796 rybníků o celkové výměře 76 816 ha.

Roku 1840 už zbývalo pouze 35 414 ha.

Nová doba přicházela neodbytně a bourala před sebou i to, co předkové těžce budovali a čeho si nejvíce vážili.

Ovšem stejně tak se chová každá jiná nová doba.